СТЕРИЛИЗАЦИЯДАҒЫ МАМАНДАНДЫРУ • ЖОҒАРЫ ЖАРЫҚҚА ШОЛУ

Khanh Hoa Salanganes Nest компаниясы (SANEST)

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)

Khanh Hoa Salanganes Nest компаниясы - ВьетНамдағы баға жетпес табиғи ресурстарды басқару және пайдалану саласындағы жетекші кәсіпорын. 20 жылдан астам тұрақты даму барысында Khanh Hoa Salanganes Nest компаниясы нарыққа жоғары сапалы өнімдерді шығару және клиенттерге саланаттар ұясының тағамдық құндылығын жеткізу мақсатында әрдайым өзінің ассортиментін өндіруге және әртараптандыруға күш салды.
2016 жылы Khanh Hoa Salanganes Nest компаниясы SANEST банкалары мен ыдыстарын зарарсыздандыруға арналған DTS су шашыратқыштарын ұсынды.

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)1
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)2
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)3